Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-04-2008
Versió: 6.0g
Descripció:
  • GestTop: Es crea aquest nou mòdul com a conjunt d'eines i funcionalitats vectorials, fonamentalment (però no únicament) formats estructurats i procedmients topològics. Aquesta primera versió té dues utilitats: TRUNCAZ, que transforma un vector 3D a 2D i UNIO_OBJECTES_VEC, que uneix objectes d'un fitxer VEC d'arcs o polígons que estiguin connectats.
  • GeMM: Arreglat *error en l'exportació per línia del comanda* del GeMM ("/h") que en casos remots no deduïda correctament que hi havia exportacions de metadades definides al REL (i, en conseqüència, feia aparèixer, erròniament, una caixa per documentar l'exportació).