Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 31-03-2008
Versió: 6.0g
Descripció:
  • MM32: S'evita un missatge innecessari de sol·licitud d'edició de metadades en obrir per digitalitació un fitxer vectorial no estructurat quan el fitxer era nou i l'extensió es proporcionava en majúscula.
  • MM32: S'incorpora un caixa que permet configurar els paràmetres (colors, radi i gruix) de la connexió contínua en digitalitzar. També es permet la configuració per defecte des del MiraMon.par
  • MM32: Se sofistiquen les comunicacions del MiraMon amb altres aplicacions per a tasques de digitalització de fitxers gràfics compartits amb altres aplicacions.
  • MM32: S'incorpora una barra d'eines de digitalització per a facilitar la tasca de digitalització/edició a les persones que no desitgen memoritzar les dreceres de teclat de la digitalització/edició ni estar contínuament desplegant el menú.