Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-03-2008
Versió: 6.0g
Descripció:
  • MM32: El botó "i..." de la caixa de diàleg de Zoom per escala passa a dir-se "+i..." i dóna informació més detallada, informant de quines dimensions en mil·límetres i en unitats del sistema de referència horitzontal (típicament metres sobre el terreny si el sistema és cartogràfic) té un píxel de la pantalla i de les dimensions, en píxels, de la pantalla; també recorda quina dimensió horitzontal, en mm, s'ha especificat per a la pantalla, llegida de la caixa de diàleg, la qual cosa és útil per a propòsits docents. Finalment, s'amplia l'espai destinat a indicar l'amplada de la pantalla, a fi de poder escriure-hi més còmodament quan la pantalla de visualització la genera un canó de projecció.