Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-03-2008
Versió: 6.0g
Descripció:
  • MM32: S'evita que en fer una mesura rąpida alhora que s'estą digitalitzant desaparegui la visualització de la capa en digitalització. Aquest error s'havia introduļt el 17-11-2007.