Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-03-2008
Versió: 6.0g
Descripció:
  • MM32: Se soluciona un cas en què no es desaven tots els objectes seleccionats quan simultàniament la selecció s'havia realitzat per capa o interactivament (no per atribut) i, a més, hi havia registre múltiple a la taula principal.
  • MM32: Se soluciona un error en la gestió de la memòria en fitxers IMG de tipus integer amb grandària superior a la memoria RAM+swap disponible. L'error havia estat introduït amb la versió 6; en versions anteriors el fitxer no s'hagués pogut obrir per falta de memòria, mentre que en la versió 6 el fitxer es pot obrir sempre que hi hagi prou espai de disc disponible, però s'havia comès un error que feia que en certes circumstàncies fallés.
  • MM32: S'ha fet més acurada l'estimació de la memòria requerida per ràsters IMG de 16 i 32 bits per píxel.
  • MiraDades: Se soluciona un error introduït fa algunes setmanes que causava que la creació d'un taula totalment nova generés un error.
  • BufDist: Es calcula correctament el buffer de punts en el cas de capes en lon-lat.