Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-03-2008
Versió: 6.0g
Descripció:
  • MM32: La caixa "Informació | Sèries cartogràfiques obertes" té ara un recurs de text amb una barra de desplaçament per quan el nombre de sèries és molt gran i no cap a la pantalla.
  • MM32: Quan, per motiu d'escala, una línia combinada resulta pintada amb el mateix gruix per a totes les seves línies elementals (típicament això passa quan esdevenen totes de gruix 1 píxel) i, a més, la línia elemental superior és sòlida i pràcticament igual al color del fons de la pantalla (o del paper en impressió), aquesta línia combinada no es visualitza. El motiu d'aquest artefacte és que el color de la darrera línia elemental "tapa" les altres línies elementals i es confon amb el color de fons. A fi d'evitar aquest efecte indesitjable, el MiraMon adopta per a la línia elemental superior el color de l'anterior línia elemental en ordre de dibuixat que no sigui transparent.
  • MM32: S'implementa el dibuixat per nivells en multisèries parcials. Així, es permet que objectes de diferents sèries cartogràfiques pertanyents a la mateixa multisèrie es dibuixin en un mateix "nivell" de dibuixat. Aquesta interessant propietat fa possible, per exemple, dibuixar un tram d'autopista per sobre o per sota d'una carretera comarcal, segons convingui. Vegeu el document tècnic de sèries cartogràfiques per a més detalls.