Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-03-2008
Versió: 6.0g
Descripció:
  • LinArc: Quan s'apliquen toleràncies automàtiques als fitxers en projeccions on les coordenades estan en graus (com les lon-lat), les toleràncies es fan adequadament més petites a fi de mantenir els mateixos criteris que en capes en metres.
  • LinArc: Es recuperen totes les metadades REL4 de les capes d'entrada, la qual cosa beneficia també mòduls relacionats com ara mosaics, buffers, etc.