Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-03-2008
Versió: 6.0g
Descripció:
  • ODBC: Es corregeix un error que feia que en algun cas no es comprovessin correctament les versions dels drivers. Aquest error es feia visible en usar Windows Vista i SQL Server.
  • ODBC: Es detecta que els drivers ODBC de MS Access sota Windows Vista tenen problemes en algunes consultes. En canvi, els drivers ODBC genèrics no els tenen i s'ha solucionat el problema evitant l'ús d'aquests drivers sota Windows Vista i MS Access.