Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-03-2008
Versió: 6.0g
Descripció:
  • GeMM: S'ha implementat el suport a: GIF + GFW, PNG+PGW, JP2+J2W, J2C+JCW, SID+SDW, BMP+BPW, a part dels TIF+ TFW o TIFW i JPG+JGW o JPGW, etc que ja estaven implementats. Amb això si un d'aquests fitxers (JP2, etc) no té REL s'intenta llegir les coordenades del fitxer "world" corresponent i, si existeix, a més es carrega el Sistema de Referència Horitzontal per defecte indicat al MiraMon.par.
  • MM32: S'ha implementat el suport a: JP2+J2W, J2C+JCW, SID+SDW, a part dels TIF+ TFW o TIFW i JPG+JGW o JPGW, etc que ja estaven implementats. Amb això si un d'aquests fitxers (JP2, etc) no té REL s'intenta llegir les coordenades del fitxer "world" corresponent i, si existeix, a més es carrega el Sistema de Referència Horitzontal per defecte indicat al MiraMon.par.
  • GeMM: S'implementen novetats en les exportacions de metadades en línia de comanda per a facilitar la nova plantilla XML ISO 19139 IDEC. Vegeu el document tècnic Exportacio_GeMM_ISO19139IDEC_v6_01_0.doc
  • Es permet de rasteritzar la vora d'un polígon amb un atribut diferent al de l'interior. Pot ser un valor constant o un valor que prové d'un camp de la base de dades. De moment aquest mode, com el de rasteritzar les altures, només estan disponibles a la crida en línia de comanda i queda pendent posar-los a la caixa W.