Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-02-2008
Versió: 6.0g
Descripció:
  • UnirVec: S'ha fet possible la unió de polígons com a polígons explícits indicant directament una llista de polígons en lloc d'una llista d'arcs i uns prefixos i sufixos (cas més sofisticat que es va programar per si els arcs tenen múltiples ciclats i es volen unir també tots els ciclats).