Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-02-2008
Versió: 6.0g
Descripció:
  • MicroPol: En la línia de les millores de generalització cartogràfica, és possible afegir arcs per a definir arees independents dins d'altres arees així com posar atributs als arcs per tal de declarar-los "protegits" de la generalització (els polígons en contacte amb aquest arc no poden fusionar-se mai). Això permet fusionar polígons entre si primer i generar polígons grans abans que siguin absorbits per la matriu de fons (el que permet agrupar petites illes). Vegeu l'ajuda del mòdul per a detalls.