Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-02-2008
Versió: 6.0g
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que en el processament de comandes de validació de coordenades des d'aplicacions externes (tant de sobretaula com d'Internet: EXE, CGI, ASP, etc) se suporti que el mapa de referència per a les validacions sigui un MMZ i no només un MMM.
  • MM32: Se soluciona el fet que quan el gruix de les línies era indicat en unitats píxel (no en unitats mapa) i, a més, el gruix s'indicava per un camp de la base de dades, no es desava al fitxer REL o MMM el factor que indica quants mm es desitja que ocupi al full imprès cada píxel de pantalla, amb la qual cosa sempre s'assumia la conversió estàndard en MM de 0.15 mm per a elements lineals.