Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-02-2008
Versió: 6.0g
Descripció:
  • TestTop: S'ha fet que el test de coherència entre el fitxer de nodes i d'arcs també controli que els índexs de node que hi ha dins del fitxer d'arcs siguin correlatius.