Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-02-2008
Versió: 6.0g
Descripció:
  • BDPNT i MM32 (lectura de punts en taula): Es fan diversos retocs per suportar l'herència del REL amb n nivells quan es parteix d'un DBF per línia de comanda, tant si s'indica camp identificador d'entitat com si no.