Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-02-2008
Versió: 6.0f
Descripció:
  • MM32: Se soluciona un problema en la reordenació automàtica de capes que es produeix en obrir fulls de sèries cartogràfiques que ja estaven carregades.
  • DXFVEC: Si tots els polígons d'una capa són buits, la simbolització es fa a nivell de capa, i per tant el camp FILLCOLOR no s'aplica.
  • DXFVEC: Les capes de polígons simbolitzen els seus arcs com les capes d'arcs d'on deriven.