Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-02-2008
Versió: 6.0f
Descripció:
  • MM32: S'inicia la visualització intercapa a les sèries cartogràfiques a fi que, per exemple, carreteres secundàries, en una primera capa ubicada a sota de tot, passin a ser dibuixades per sobre de carreteres principals, ubicades en una altra capa per damunt de la primera.