Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-02-2008
Versió: 6.0f
Descripció:
  • MM32: En la importació de fitxers DXF se suporta la creació de polígons explícits.