Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-02-2008
Versió: 6.0f
Descripció:
  • MM32: Se soluciona un error que es produïa des de la versió 6.0 en el mòdul de resposta a Validació de Coordenades des d'una aplicació remota (CGI, ASP, EXE, etc) i que feia que prémer el botó "Anar a atribut" d'aquesta caixa no tingués efecte.
  • MM32: Quan un fitxer ràster no té prou memòria per a ser obert en memòria o per a fer la conversió a disc temporal, s'intenta canviar l'estratègia de gestió de memòria a "Generar cada visualització a partir del fitxer original" i, si això no és suficient o no és possible, es descarreguen al disc temporal els fitxers carregats fins al moment en memòria.
  • MM32: S'evita l'ús de la funció ANSI tmpfile() i se substitueix per la funció tmpfile_sp(), també basada en ANSI, però que permet un superior control de la ubicació dels fitxers temporals així com un esborrat del fitxer quan ja no s'usa, sense necessitat d'esperar a finalitzar el programa. Les funcions beneficiades pel canvi són DesaVECFruitSeleccio(), EsborraVector(), CanviaAtribut(), PartirLinia(), MoureVertex2(), InserirVertex(), EliminarVertex() i EscriuDVC_DesDeVectorXP().
  • MM32, DirectMM i MiraDades: Es distribueix la versió 6.0f als servidors del CREAF.