Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-02-2008
Versió: 6.0f
Descripció:
  • MiraDades: S'evita un missatge molt poc freqüent que informava d'impossibilitat de destrucció de recursos quan hi havia un error a mitja càrrega causat perquè una taula DBF tenia un error intern a la capçalera del fitxer, probablement perquè s'havia podrit el fitxer.
  • MiraDades: S'arregla una manca de refresc de la visualització després d'algunes opcions de còpia (duplicat) de registres.
  • MiraDades: S'arregla un error relacionat amb la gestió de la memòria en alguns casos de selecció de registres (els acolorits en groc).
  • DXFVEC: Es millora el suport a l'ECS intern dels DXF. També s'elimina de la representació els blocs amb noms que començen per '*', que sembla que són interns (segurament relacionats amb els eixos i altres objectes que a vegades es mostren a les capes), i que feien que l'envolupant no fos la desitjada. Finalment, s'afegeix als elements que provenen de blocs, annexat al tipus geomètric de l'element, el nom del bloc original, com a referència i s'amaga els camps interns de la base de dades en la consulta d'elements.
  • MM32: S'evita un error quan s'intentava imprimir en línia de comanda en un ordinador sense cap impressora instal·lada. S'adopta una impressora de 300 dpi per a aquest cas.
  • VecSelec: Es resol un problema en desar una selecció d'una sèrie cartogràfica o d'una capa de punts al vol. Ara, en ambdós casos s'abandona la vinculació amb la sèrie cartogràfica però es manté el vincle amb els tesaurus de la sèrie.