Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-02-2008
Versió: 6.0f
Descripció:
  • MM32: La sincronització entre sessions només es desactiva quan es fa una petició d'una nova vista general però no si només es demana la caixa i es cancel·la l'operació.
  • MM32: La sincronització entre sessions no es desactiva en obrir un mapa o una capa que té una vista general que no amplia l'actual vista general de sincronització.
  • MM32: La sincronització entre sessions no es desactiva quan s'inicia la digitalització d'una capa ja carregada.
  • MM32: Apareix el títol de la capa actualment en digitalització/edició quan es demana de tancar la digitalització/edició o iniciar-ne una de nova.
  • MM32: S'ha fet que la funcionalitat de "Interrompre el redibuixat amb la tecla majúscules (fletxa) premuda" s'estengui al redibuixat de capes WMS durant la previsualització d'impressió. Noteu que si una capa WMS és de redibuixat molt lent, podeu prémer la tecla majúscules quan reactiveu "Veure detall del mapa" i així no serà dibuixada. Comentari: aquesta solució es considera preferible a no redibuixar ja que sembla més intuïtiu que si es reactiva que es desitja veure el detall del mapa es faci un redibuixat;
  • MM32: S'accelera molt notablement la previsualitzacó d'impressió en els casos de ràsters, i molt particularment dels formats JPEG2000 i MrSID.
  • MM32: Es millora la utilització de les variables que gestionen la mida màxima dels paquets dels ràsters a enviar a la impressora en columnes i files.