Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-02-2008
Versió: 6.0f
Descripció:
  • MM32 i GeMM: S'incorpora les opcions en línia de comanda /SAC i /LOG=Nom_fitxer.log; si s'usa la forma /LOG sense indicar el nom del fitxer de sortida s'adopta el directori i nom de l'executable, amb l'extensió "log". (/MUT ja existia)