Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-01-2008
Versió: 6.0e
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que la funcionalitat de "Interrompre el redibuixat amb la tecla majúscules (fletxa) premuda" s'estengui al redibuixat de capes WMS.
  • Es compila la versió 6.0d per als servidors CREAF.
  • Se soluciona un error que feia que el dibuixat de fitxers SID i JPEG2000 no s'efectués en algunes situacions concretes de georeferenciació.
  • Se soluciona un error que feia que si es modificava la taula principal d'una capa estructurada i es demanava de recarregar-la, deixava de ser visualitzable.
  • Es perfecciona l'ordenació de capes en digitalitzar una capa oberta.
  • S'evita un missatge "No hi ha cap vista prèvia" que apareixia si es tenia activada l'opció "Mantenir vista actual en obrir nou mapa o nova capa" i s'obria una capa nova. Aquest problema havia estat introduït amb la mètrica de la v.6.
  • Es compila la versió 6.0e per als servidors CREAF.