Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-07-2007
Versió: 6.0a
Descripció:
  • ClsMix es modernitza el mòdul de forma que accepta els típics paràmetres opcionals de les MSA. A més a més, el document de metadades de sortida ja no és un DOC sinó un REL i es recalcula el mínim no assumint que és 1.