Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-01-2008
Versió: 6.0a
Descripció:
  • Es corregeix un error en la compressió de taules de simbolització en els mapes (no en els REL's que anava bé).