Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-01-2008
Versió: 6.0a
Descripció:
  • WCalcIMG: Es corregeix un problema només detectat en Windows Vista que consistia en el fet que es perdia el contingut de la casella de la fórmula en introduir una nova capa en la fórmula ja existent.