Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-12-2007
Versió: 6.0a
Descripció:
  • MM32: S'incorpora al menú Zoom l'opció "Mosaicar sessions del MiraMon", que permet disposar les sessions del MiraMon que es desitgen en mosaic vertical o horitzontal, talment com quan des de la barra de tasques del Windows es demana mosaicar les sessions no minimitzades. Malgrat que la funcionalitat és similar, la nova opció evita haver d'anar a la barra del Windows (que no tots els usuaris tenen visible, o que de vegades està molt plena i costa trobar el forat on donar la instrucció) i també evita haver de minimitzar prèviament les sessions no desitjades en el mosaic; a més, havíem observat que molts usuaris desconeixen aquesta opció del Windows. La nova opció permet també activar simultàniament la sincronització en la mateixa instrucció. A fi d'evitar que les llegendes formin part del mosaic, aquestes són amagades abans de procedir al mosaic; posteriorment l'usuari pot tornar a activar les llegendes de les sessions que desitgi, si és el cas.
    Si observeu que la sincronització es perd, torneu a desactivar i activar la sincronitació entre sessions. Tot i que aquesta situació és rara, pot arribar a produir-se si canvieu la grandària de les finestres durant la sincronització. El següent exemple permet reproduir una situació que arriba a requerir una resincronització: Mosaiquem dues sessions que contenen un mapa de diferent àmbit, les sincronitzem (els àmbits s'igualen al de la sessió que ordena la sincronització: sessió ordenant), tornem a maximitzar les sessions i demanem una vista general a la sessió ordenant. La pèrdua de la sincronització en aquest cas es deu al fet que la sessió ordenant de sincronització o de mosaic amb sincronització determina la mètrica de totes les sessions sincronitzades fins que s'atura la sincronització (o s'efectua una operació de "nova vista general", obrir capa, etc, que també aturen la sincronització); si es tornen a maximitzar les sessions la sessió ordenant ara té un nou àmbit de finestra i pot reajustar-se en una vista general, però les "sincronitzades" tenen prohibit modificar el seu àmbit fins que s'atura la sincronització.
  • IsoMM: Es modernitza internament el codi del mòdul, que ara té ja totes les característiques d'una MSA del MiraMon (accepta paràmetres opcionals, el document de metadades de sortida ja no és un .doc sinó un .rel(4), els missatges són idiomàtics, ...); a més, se suporten correctament fitxers multibanda així com espais, accents, lletres especials (ç, etc) en els noms de fitxers.