Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-12-2007
Versió: 6.0a
Descripció:
  • MM32: Se soluciona el fet que quan es demanava simultàniament trames i etiquetes dinàmiques en polígons no s'alliberava el recurs trama utilitzat i al cap d'uns quants redibuixats quedava sense recursos el sistema gràfic de l'aplicació.
  • Servidor de Mapes del MiraMon: Primer servei WFS de MiraMon actiu. Petició d'exemple http://www.opengis.uab.es/cgi-bin/ThalassaNJ/MiraMon5_0.cgi?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=Pous&OUTPUTFORMAT=text/xml;subtype=gml/3.1.1&SRSNAME=EPSG:23031&BBOX=461415.663292,4617679.265392,463041.043641,4619431.504695%
  • MM32: S'evita una queixa improcedent en executar MM32 de la versió 6 d'una versió DURSI si el fitxer s'havia copiat de forma salvatge sobre una instal·lació d'una versió DURSI 5.x.
  • MM32: Es distribueix al MUS-DURSI la versió 6.0a oficial.