Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-12-2007
Versió: 5.5d
Descripció:
  • MM32: S'incorpora la caixa per a definir el costat de píxel en desar una vista com a WMS.
  • MM32: Se soluciona un error introduït el 17-11-2007 que feia que les capes de mesures ràpides no apareguessin ni a la visualització ni a la llegenda.
  • MM32: Se suporta que quan el SRH és "Grafic-MiraMon" les unitats especificades siguin una cadena buida, indicant que no hi ha unitats.
  • S'incorpora la lectura dinàmica de fitxers DXF, que poden ser oberts des de l'opció d'obrir vectors, arrossegnat-los directament des del MiraMon, etc. Els fitxers oberts poden ser consultats per localització, i atributs, resimbolitzats, etc. Els fitxers DXF donen lloc a un mapa MiraMon amb tantes capes com capes DXF originals tenia el fitxer i amb camps que contenen informació relativa a la simbolització DXF.
  • MM32: Es millora la gestió de la memòria en les etiquetes dinàmiques de línies, que podia arribar a inestabilitzar l'aplicació especialment en W9x.
  • MM32: S'ha fet que en les capes de línies simbolitzades amb color constant i amb etiquetes dinàmiques el color constant es mostri correctament a la llegenda.