Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-12-2007
Versió: 5.5d
Descripció:
  • MM32: Se soluciona un error introduït fa uns mesos que feia que en una capa vectorial REL1 en què hi hagués un enllaç no resolt a un tesaurus s'informés amb una cadena incorrecta en el camp enllaçat.
  • MM32: S'incorpora l'opció de desar la vista actual d'una capa WMS com a ràster a qualsevol costat de píxel admès pel servidor i no només a la resolució actual.
  • MM32: Se soluciona un error introduït el 17-11-2007 que feia que la recàrrega de paleta d'un ràster no es realitzés correctament.