Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-12-2007
Versió: 5.5d
Descripció:
  • MM32: Es perfecciona la disponibilitat dinàmica de memòria entre ràsters.