Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-12-2007
Versió: 5.5d
Descripció:
  • MM32: Se soluciona el fet que en obrir capes molt simples, de dimensió 0 en X o en Y, no es visualitzaven fins que es requeria un redibuixat manual o es commutava i tornava a l'aplicació.
  • MM32: Se soluciona el fet que en la caixa de selecció de fonts de l'etiquetatge de línies i polígons de vegades la mida de font presentada podia presentar una petita divergència amb la que mostrava la caixa de diàleg del Windows.
  • MM32: Se soluciona el fet que el canvi de color interactiu des de la llegenda en els ràsters segon i successius no s'efectuava sempre en el ràster desitjat.
  • MM32: Se soluciona el fet que el comptatge de píxels seleccionats a la vista que s'informava com a resultant d'una selecció era sempre 0 per un error introduÏt recentment (el nombre de cel·les informat era, però correcte).