Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 11-11-2007
Versió: 5.5d
Descripció:
  • MM32: Se soluciona el fet que quan les llibreries de lectura de format ECW no eren presents al directori del MiraMon, aquestes no es descarregaven correctament.