Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-12-2007
Versió: 5.5d
Descripció:
  • MM32: Es canvia el comportament en obrir una capa, de forma que per defecte es mou la vista a l'àmbit total de la nova capa, amb independència de si és ràster, WMS o vector (prèviament es feia, per exemple, que en el cas dels ràsters s'anava a Zoomx1 encaixant l'angle superior esquerre del ràster a l'angle superior esquerre de la pantalla); si no es vol això, sinó que es vol mantenir la vista prèvia a obrir la nova capa, activeu "Visualització | Especial | "Mantenir vista actual en obrir nou mapa". El comportament per defecte es pot gestionar amb la clau MantenirVistaActualEnObrirNovaCapa de la secció [METRICA] del MiraMon.par
  • MM32: S'ha fet que les caixes d'anar a una certa coordenada i de zoom per coordenades suportin les coordenades píxel referents a qualsevol dels ràsters carregats.
  • MM32: Se soluciona el fet que quan es digitalitzava un VEC sobre un ràster BMP el DVC no quedava perfectament documentat.
  • MM32: S'unifica l'aspecte dels cercles dibuixats a partir de fitxers VEC, PNT o NOD, que no eren perfectament coherents en grandària. La comprensió de l'origen de la petita incoherència permet desfer el canvi introduït el 23-10-2007 que passava el radi per defecte dels nodes en pantalla de 2 a 3 píxels i es torna a deixar en 2, ja que ara un radi 2 torna a fer nodes de prou grandària.
  • MM32: Les composicions ràsters de 24 bits, així com les capes BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000, SID, ECW, etc, que fins ara no apareixien a la llegenda passen a fer-ho per tal d'explotar la utilitat d'aquesta per a definir la capa visualitzable/consultable, així com perquè sigui possible indicar-hi el títol que en la impressió doni testimoni a la llegenda de la presència de la capa. Naturalment es pot excloure la presència de la capa a la llegenda tal i com es pot fer amb qualsevol altra capa. El programa posa un títol per defecte derivat del nom del fitxer (o dels 3 fitxers en en el cas de composició RGB) o, si hi ha metadades i aquestes presenten un títol per a la capa, d'aquest títol.