Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-12-2007
Versió: 5.5d
Descripció:
  • En llargs projectes de digitalització o d'edició d'atributs de vectors estructurats, pot passar que es premi inadvertidament el botó "Nou" en la caixa de diàleg que permet canviar els atributs de digitalització (F4) i, per tant, es creïn registres múltiples en capes o situacions que no ho necessiten. Per evitar aquest problema, a partir d'ara es pregunta a l'usuari que confirmi l'acció. Un botó activable "No tornar-ho a preguntar" permet funcionar en el mode clàssic, en què prémer el botó "Nou" significa la creació d'un nou registre sense cap pregunta.
  • Se soluciona el fet que després de desar una selecció vectorial, el cursor quedava en mode "consulta per localització" i no en mode "consulta interactiva".
  • S'ha fet que Ctrl+F6 copiï al porta-retalls la informació de coordenades i colors que apareix a la barra d'estats o a la barra flotant que apareix en prémer F6. Aquesta funcionalitat és útil quan no podem obtenir les coordenades consultant per localització en alguna zona (per exemple només tenim visible una capa provinent d'un servidor WMS que no permet consultes per localització). Recordeu que podeu configurar el nombre de decimals de les coordenades mapa i longitud-latitud, el seu format i nombre de coordenades, etc, des de "Informació | Opcions avançades".
  • Se soluciona el fet que les còpies cap al porta-retalls de les consultes per localització sobre ràsters tenien un retorn tipus \r al final i no de tipus \r\n, cosa que podia causar l'aparició d'un caràcter estrany al final de l'enganxat segons quin fos el programa sobre el qual s'enganxaven les dades.