Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-11-2007
Versió: 5.5d
Descripció:
  • Les capes no visibles, no visibles per escala o no visibles per envolupant geogràfica passen a posar-se en gris a la caixa de la llegenda a fi d'indicar més clarament que no les veurem en aquella vista malgrat que són en el joc de capes amb què estem treballant; a més, en cas d'aparèixer un desplegat de categories a la llegenda, aquest es plega a fi de no donar detall innecessari de capes que no es veuen. Tanmateix, les funcionalitats associades a la capa en la llegenda continuen essent accessibles (és a dir que podeu fer doble clic al node que permet accedir al menú de la llegenda de la capa, fer-la o no visible, etc). Pel que fa a la impressió, les capes no visibles, no visibles per escala o no visibles per àmbit ni tan sols es mostren a la llegenda per tal com estimem que no val la pena mantenir-les visibles si ni es veuen al mapa ni tampoc resulten útils per a accedir a les funcionalitats; tanmateix, si realment desitgeu que la capa aparegui a la llegenda impresa malgrat no ser visible, sempre podeu canviar aquest comportament des del botó "Llegenda..." de la caixa de disseny de la impressió, on ara apareix una botó activable "Mostrar capes que no són visibles per escala o per àmbit"; l'estat d'aquest botó en iniciar el programa es pot configurar des de la clau ImprLlegMostraCapesNoVisib= de la secció [MiraMon] del fitxer MiraMon.par.