Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-11-2007
Versió: 5.5d
Descripció:
  • Navegador de mapes del MiraMon: S'ha desenvolupat una funcionalitat per a situar toponímia i símbols (petites icones) de forma intel·ligent en el sentit que quan queden "partides" per la vora de la vista, es desplacen cap a dins o es deixen de veure del tot en funció de quina quantitat de text/dibuix surt fora de la pantalla. Es pot veure l'efecte a http://www.opengis.uab.es/wms/bau/ on tant la capa de textos com les capes de símbols són intel·ligents.
  • Servidor de mapes del MiraMon: S'ha resolt un problema en les certificacions MMZ de les imatgesdescarregades per GetCoverage. També s'ha resolt el tema que surti el "títol de la capa" al fitxer img multibanda del GetCoverage. El títol usat és el títol del de la secció GetMap del REL5.