Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-11-2007
Versió: 5.5d
Descripció:
  • MM32: Es corregeix un error introduït el 05092007 que feia que les peticions WMS demanessin un tros innecessari que generava una faixa blanca als extrems de l'envolupant de la capa WMS.