Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-11-2007
Versió: 5.5d
Descripció:
  • MM32: S'unifiquen en el nou menú "Visualització | Entorn" les entrades "Mostrar barra de botons", "Mostrar les barres de desplaçament" i "Mostrar la barra d'estat".
  • GeMM: Afinats alguns aspectes relatius a definir un nou idioma per a fer metadades multidiomàtiques.