Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-11-2007
Versió: 5.5d
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que quan es tanquen tots els MM32 i MiraDades que hagin obert fitxers MMZ, s'esborrin correctament els directoris "$" del directori temporal, que no sempre es podien esborrar (malgrat que els fitxers del seu interior sí que eren esborrats).