Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-11-2007
Versió: 5.5d
Descripció:
  • GestBD: Es crea una nova opció del GestBD DUPLICA_REGISTRE_DBF que permet duplicar un registre.