Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-11-2007
Versió: 5.5d
Descripció:
  • GestBD: Es genera un retorn amb nivell d'error quan l'opció 13 (MOSTRA_VALOR_CAMP_DBF) no té cap registre a mostrar. Això serveix per evitar un possible JOIN erroni de taules buides que és útil en conversions massives de fitxers.