Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-11-2007
Versió: 5.5d
Descripció:
  • Navegador de mapes del MiraMon: S'ha desenvolupat una llibreria de funcions per dibuixar caixes de diàleg o d'informació que evita haver de fer aparèixer caixes emergents, la qual cosa fa aparèixer empipadores preguntes de seguretat. La implementació s'ha posat en pràctica a
    1/ la nova caixa de anar a XY.
    2/ la nova caixa de consulta per localització, on l'usuari pot decidir si la vol incrustada a la plana principal o com a finestra independent (i anar canviant segons li convé amb els botons de fletxa de l'angle superior dret).
  • MM32: En els desplegables on es tria el format de consultes per localització en les capes WMS, ara només es mostren els formats que se suporten des del MiraMon, evitant que es puguin seleccionar les variants que no mostrarien una estètical correcta. També s'ha corregit el fet intern que, en el moment de fer la petició, només es podia demanar xml o html en el GetFeatureInfo.
  • VecSelec i MM32: VecSelec admet el paràmetre /EMANCIPA per quan es desitja que una capa de polígons generi una selecció que no depengui dels arcs de la capa mare (emancipada). MM32 també ofereix aquesta opció quan s'indica, després d'una selecció interactiva o d'una selecció per atributs, que es vol desar la selecció.