Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-11-2007
Versió: 5.5d
Descripció:
  • S'activa la llicència telemàtica, que permet als usuaris que adquireixen o actualitzen una llicència, de fer-ho o bé totalment a través d'Internet si tenen l'ordinador en línia, o bé a través d'un "Internet diferit" (cibercafè, per exemple) (en aquest cas un sistema de càrrega i descàrrega d'un fitxer permet completar el procés. S'espera que a partir d'aquest moment les instal·lacions a través de disquet o via telefònica siguin mínimes. S'ha comprovat que tant el procediment d'instal·lació com l'aplicació és totalment compatible amb el Windows Vista.