Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-11-2007
Versiˇ: 5.5d
Descripciˇ:
  • CEOSIMG: Es corregeix un petit error en el cÓlcul dels pendents i ordenades en l'origen de pas de DN a radiÓncies de les imatges Landsat-5 processades a Europa (CEOS-LPGS).
  • MM32: Se soluciona un error que s'havia introdu´t fa uns mesos en deixar VECs de digitalitzaciˇ buits.