Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-11-2007
Versió: 5.5d
Descripció:
  • MM32: S'afegeix un botó activable "Ignorar Vista General dels mapes en restaurar els valors originals" en la caixa "Zoom | Definir nova vista general...". Aquesta nova opció resulta útil quan volem que el recàlcul de la vista general ignori la secció [VISTA_GENERAL] dels mapes oberts, els quals de vegades contenen aire addicional amb finalitats estètiques o, simplement, solen tenir una envolupant més gran a la total un cop tanquem alguna de les capes.