Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 31-10-2007
Versió: 5.5d
Descripció:
  • SHPTop: S'implementa l'exportació des de formats estructurats del MiraMon a format SHP d'ESRI.
  • MM32: Es fan les modificacions pertinents perquè l'opció de "PNT, ARC/NOD, POL -> SHP (Shapefile ArcView)..." reflecteixi la novetat anterior.
  • Emancipa: S'incorpora un nou mode que permet donar el mateix nom al fitxer de sortida (o sigui, que ja no cal crear una còpia emancipada si s'accepta perdre l'original que apuntava a la font d'arcs primigènia).
  • MM32: Es tracten correctament les situacions singulars de la finestra de definir nou àmbit de visualització quan hi ha un sol punt, o una línia perfectament vertical, etc.