Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-10-2007
Versió: 5.5d
Descripció:
  • MM32: Les funcionalitats GestioMemoriaIMG, GestioMemoriaRGB24 i GestioMemoriaJPEG permeten un mode automàtic que carrega els ràsters en memòria si l'ordinador té prou RAM lliure i adopta un esquema de lectura sobre fitxer preparat en disc si no té prou memòria.