Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-10-2007
Versió: 5.5
Descripció:
  • MM32: Es resolen dos errors presents només a la v. 5.5d i relatius a la lectura de ràsters IMG-RLE i a l'edició (esborrat, canvi d'atributs, etc) en la digitalització de fitxers estructurats.
  • MM32: Es permet llançar el GeMM des de "Informació | Ràsters oberts..."
  • MM32: Es protegeix el nou comportament en el cas poc habitual de fitxers BMP de tipus OS/2.
  • MM32: S'evita que el redibuixat d'un punt al qual s'acaba de canviar l'atribut s'efectuï, el primer cop, desplaçat, cosa que s'havia introduït amb la v. 5.5.
  • MM32: En canviar l'atribut d'un punt per al qual s'usa una font transparent, el primer redibuixat del text es fa amb fons opac per evitar haver de fer un redibuixat de tota la pantalla i, en canvi, permetre la lectura del nou text malgrat que la font triada sigui sobre fons transparent.