Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-10-2007
Versió: 5.5a
Descripció:
  • MicroPol: S'afegeix una opció que permet condicionar l'eliminació de micropolígons que llinden amb el polígon zero en funció de l'atribut de l'arc. Aquesta opció és típicament útil per a eliminar els polígons fronterers amb línies de costa però mantenir, esperant un mosaic amb un full adjacent, els polígons en contacte amb la vora d'un full cartogràfic. La nova possibilitat és complementària a l'opció preexistent de no canviar la geometria dels arcs del polígon zero quan es generalitzen els micropolígons.