Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-10-2007
Versió: 5.5a
Descripció:
  • MM32: Corregit que si s'obria un mapa amb un RGB i es tancava el mapa, l'RGB no es tancava.